Thư viện

Thơ ” Gà trống”

CHú Gà Trống

Gọi ban mai

Khen chú tài

Chú thích lắm

Chú lại gắng

Gáy thật to

Ò… ó… o

Mặt trời mọc

Phản hồi của bạn
>