Thư viện

HỘI THI TAY NGHỀ GIÁO VIÊN VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP TRƯỜNG NH 18 – 19

Trường mầm non Bảo Bảo đã tiến hành tổ chức “Hội thi tay nghề Giáo viên – Nhân viên nuôi dưỡng giỏi và Hội thi Đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2018- 2019” Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học. Thông qua hội thi, nhà trường khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời căn cứ vào thực tế để đánh giá thực trạng của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

Phản hồi của bạn