Thư viện

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NH 2018-2019

Hội nghị người lao động năm học 2018 – 2019 đã diễn ra vào lúc 8h00 ngày 03/11/2018 tại Trường Mầm non Bảo Bảo.
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% bầu chọn thành phần chủ tịch đoàn và thư ký đoàn gồm có:
Bầu đoàn Chủ tịch:
Bà Tú Như Anh – Chủ Trường
Bà Phạm Thị Hiệp Hòa – Hiệu trưởng
Bà Tống Thị Mỹ Ngọc – Phó Hiệu trưởng
Bà Trần Thu Thủy – Chủ tịch Công đoàn
Đoàn Thư ký: ghi biên bản hội nghị và nghị quyết hội nghị
Bà Nguyễn Diệu Quỳnh Thư – GV khối Lá
Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng – Văn thư
Nội dung chương trình hội nghị người lao động gồm có:
+ Hiệu trưởng- Bà Phạm Thị Hiệp Hòa: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, phương hướng nhiệm vụ và chương trình công tác của đơn vị trong năm học 2018 – 2019.
+ Chủ tịch Công Đoàn – Bà Trần Thu Thủy: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người Lao Động năm 2017 – 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến từ hội nghị cấp tổ.
+ Chủ trường – Bà Tú Như Anh giải đáp các kiến nghị của CB-GV-CNV và thông báo phúc lợi tặng thưởng trong năm học mới.
+ Đại hội biểu quyết thông qua: nhiệm vụ năm học mới, chỉ tiêu, thỏa ước lao động, nội qui, qui chế dân chủ, qui chế đối thoại định kỳ. Phát động phong trào thi đua: Giao ước thi đua, đăng ký thi đua, báo cáo kết quả thi đua
+ Ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Chủ trường và Ban chấp hành Công đoàn.
+ Đoàn thư ký thông qua nghị quyết của đơn vị

Sau đây là 1 số hình ảnh của Hội nghị

 

 • IMG20181103082432
 • IMG20181103082517
 • IMG20181103082941
 • IMG20181103083224
 • IMG20181103084700
 • IMG20181103091052
 • received_350490625511003
 • received_319085768823835
 • received_2067442416901968
 • received_2362564703759830
 • received_2203503996641337
 • received_2100172983360689
Phản hồi của bạn