Thư viện

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CÔ HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

Bài báo cáo tham luận của cô Hiệu trưởng Phạm Thị Hiệp Hòa trong Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 về ” CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP “

 

Phản hồi của bạn