CHƯƠNG TRÌNH

Lịch học ngoại khóa đầm sen

 Giờ sinh hoạt   Tuần
  Thứ 2   Thứ 4   Thứ 6
 8h – 9h30  – Tuần 1 – Tuần 2  – Thỏ ngọc – Gấu bông  – Mầm 1 – Mầm 2 – Mầm 3
 8h00 – 9h30  – Tuần 3 – Tuần 4  – Chồi 1 – Chồi 2 – Chồi 3  – Lá 1 – Lá 2 – Lá 3
Phản hồi của bạn
>