CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

BẢNG THU HỌC PHÍ THÁNG 06/2020 NĂM HỌC 2020 – 2021
(BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/06/2020 )
* THU THEO THỎA THUẬN      
I. BẢNG THU HỌC PHÍ VÀ TIỀN ĂN HỌC SINH MỚI
A. CÁC KHOẢN THU NHÓM 12th-24th
Học phí 3.700.000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 425.000
Tiền ăn Tiền ăn sáng (8.000*22 ngày)   176.000
Tiền ăn trưa (25.000*22 ngày)   550.000
Tiền công pv ăn sáng (2.000*22 ngày)   44.000
Tiền ăn thứ 7  Tiền ăn (35.000*3 ngày) 105.000
CỘNG 5.000.000
B. CÁC KHOẢN THU NHÓM 25th-36th
Học phí 3.200.000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 425.000
Tiền ăn Tiền ăn sáng (8.000*22 ngày)   176.000
Tiền ăn trưa (25.000*22 ngày)   550.000
Tiền công pv ăn sáng (2.000*22 ngày)   44.000
Tiền ăn thứ 7  Tiền ăn (35.000*3 ngày) 105.000
CỘNG 4.500.000
C. CÁC KHOẢN THU NHÓM 3T-6T
Học phí 2.700.000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 425.000
Tiền ăn Tiền ăn sáng (8.000*22 ngày)   176.000
Tiền ăn trưa (25.000*22 ngày)   550.000
Tiền công pv ăn sáng (2.000*22 ngày)   44.000
Tiền ăn thứ 7  Tiền ăn (35.000*3 ngày) 105.000
CỘNG 4.000.000
         
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT HỌC KỲ 2  
Tiền học phẩm     500.000
Tiền cơ sở vật chất        1.000.000
CỘNG 1.500.000
III. PHẦN MỀM SC THU 1 NĂM   135.000
* THU HỘ  
Đồng phục 100.000
Cặp 100.000
CỘNG 200.000
* Ghi Chú           
1. Ngoài giờ: sau 17h đến 18h: 35,000đ (uống 1 hộp sữa)
2. Học phí trên bao gồm 3 ngày thứ 7/ tháng, thứ 7 tuần 4 các bé sẽ nghĩ học để nhà trường tổng vệ sinh

 

Phản hồi của bạn