CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Các khoản thu học phí hàng tháng cho năm học 2018- 2019

BẢNG THU HỌC PHÍ THÁNG 4/2019
* THU THEO THỎA THUẬN      
 I. BẢNG THU HỌC PHÍ VÀ TIỀN ĂN NHÓM LỚP
 A.THU HỌC PHÍ NHÓM 12th-18th
Học phí 3,000,000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 320,000  
Tiền ăn sáng (7.000 * 20 ngày) 140,000
Tiền ăn trưa (25.000 * 20 ngày) 500,000

Tiền công pv ăn sáng

(1.000 * 20 ngày)

20,000
CỘNG 3,980,000
 B.THU HỌC PHÍ NHÓM 19th – 24th
Học phí 2,500,000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 320,000  
Tiền ăn sáng (7.000*20 ngày) 140,000
Tiền ăn trưa (25.000*20 ngày) 500,000

Tiền công pv ăn sáng

(1.000*20 ngày)

20,000
CỘNG 3,480,000
 C.THU HỌC PHÍ NHÓM 25th – 36th
Học phí 2,300,000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 320,000  
Tiền ăn sáng (7.000*20 ngày) 140,000
Tiền ăn trưa (25.000*20 ngày) 500,000

Tiền công pv ăn sáng

(1.000*20 ngày)

20,000
CỘNG 3,280,000
 D.THU HỌC PHÍ NHÓM 3T-5T
Học phí 2,000,000
Phí phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ – tổ chức sinh nhật cho trẻ 320,000  
Tiền ăn sáng 8.000*20ngày) 160,000
Tiền ăn trưa (25.000*20 ngày) 500,000

Tiền công pv ăn sáng

(2.000*20 ngày)

40,000
CỘNG 3,020,000
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT CẢ NĂM HỌC      

Tiền học phẩm

NH 2018-2019

  500,000

Tiền cơ sở vật chất

NH 2018-2019

  1,500,000
CỘNG 2,000,000
         
 CÁC KHOẢN KHÁC:  
Đồng phục 100,000
Cặp 100,000
CỘNG 200,000
KHOẢN GIỮ NGOÀI GIỜ           

1. Học 1 ngày thứ 7: 170,000đ

2. Ngoài giờ sau: 17h đến 18h: 30,000đ (uống 1 hộp sữa)

 

 

Phản hồi của bạn
>