Giới thiệu

Đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Trong lực lượng hiện hữu, các thầy cô giáo đều qua các khâu tuyển chọn nghiêm túc, từ sát hạch sự phạm, trình giảng demo đến phỏng vấn tiếp xúc, tập sự … để đảm bảo rằng các thầy cô đứng lớp là những người truyền giảng có tâm, có tầm, có đủ tri thức nghề nghiệp và nhân cách cho các thế hệ tiếp nối noi theo.

 • Cô Phạm Thị Hiệp Hòa

  Hiệu trưởng

 • Cô Tống Thị Mỹ Ngọc

  Phó Hiệu Trưởng

 • Cô Nguyễn Diệu Quỳnh Thư

  Giáo viên

 • Cô Trần Thị Tú Trinh

  Giáo viên

 • Cô Trương Thị Hồng Phượng

  Giáo viên

 • Cô Nguyễn Thục Oanh

  Giáo viên

 • Cô Ngô Thị Phước

  Giáo viên

 • Cô Trần Thu Thủy

  Giáo viên

 • Cô Nguyễn Thị Hường

  Giáo viên

 • Cô Nguyễn Thị Hoa

  Giáo Viên

 • Cô Vũ Nhật Khánh

  Giáoi viên

 • Cô Trịnh Thị Huệ Minh

  Giáo viên

 • Cô Lê Thị Thúy Loan

  Giáo Viên

 • Cô Nguyễn Thị Thảo Như

  Giáo viên

 • Cô Võ Hạnh Nhi

  Bảo mẫu

 • Cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt

  Bảo mẫu

 • Cô Nguyễn Thùy Duyên

  Bảo mẫu

 • Cô Trần Thị Ngọc Diệu

  Bảo Mẫu

 • Cô Văn Bích Hương

  Bảo mẫu

 • Cô Nguyễn Thị Thanh Hà

  Bảo mẫu

 • Cô Dương Thị Lệ Hà

  Cấp dưỡng

 • Cô Phù Mỹ Nhi

  Phục vụ

Phản hồi của bạn