CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lịch sinh hoạt

 • THỜI GIAN

  THỨ 2

  THỨ 3

  THỨ 4

  THỨ 5

  THỨ 6

  6h45-7h15

  Đón trẻ

  7h15-7h30

  Trò chơi vận động -Thể dục sáng: động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

  §  Hô hấp: tập hít vào thở ra.

  §  Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay

  §  Lưng, Bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.

  §  Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.

  §  Bật tại chỗ.

  -Vận động béo phì

  7h30-8h10

  Ăn sáng – Ăn yaourt

  8h10-8h30

  Ra sân tắm nắng.

  8h30-8h50

  Hoạt động giờ học

  Thể chất

  Hoạt động với đồ vật

  Nhận biết tập nói

  Nhận biết phân biệt

  Lám quen văn học

  8h50-9h30

  Chơi – tập

  9h30-9h45

  Trò chơi giáo dục kỹ năng sống theo kế hoạch (Thứ ba hàng tuần)

  9h45-10h00

  Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa

  10h00-11h00

  Ăn trưa

  11h00-14h00

  Ngủ trưa – Cô kể chuyện cho trẻ nghe, mở nhạc không lời cho trẻ ngủ.

  14h00-14h30

  Vệ sinh, vận động theo nhạc

  14h30-15h15

  Ăn xế, Uống sữa, thay đồ

  15h15-16h00

  Chơi – tập

  16h-17h00

  Trả trẻ

 • THỜI GIAN

  THỨ 2

  THỨ 3

  THỨ 4

  THỨ 5

  THỨ 6

  6h45-7h15

  Đón trẻ

  7h15-7h30

  Trò chơi vận động -Thể dục sáng: động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

  §  Hô hấp: tập hít vào thở ra.

  §  Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay

  §  Lưng, Bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.

  §  Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.

  §  Bật tại chỗ.

  -Vận động béo phì

  7h30-8h10

  Ăn sáng – Ăn yaourt

  8h10-8h30

  Ra sân tắm nắng.

  8h30-8h50

  Hoạt động giờ học

  Thể chất

  Hoạt động với đồ vật

  Nhận biết tập nói

  Nhận biết phân biệt

  Lám quen văn học

  8h50-9h30

  Ngủ giấc sáng ( 12-18th )                                    

  Chơi – tập  ( 19-24th )

  9h30-9h45

  Trò chơi giáo dục kỹ năng sống theo kế hoạch (Thứ ba hàng tuần)

  9h45-10h00

  Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa

  10h00-11h00

  Ăn trưa

  11h00-14h00

  Ngủ trưa – Cô kể chuyện cho trẻ nghe, mở nhạc không lời cho trẻ ngủ.

  14h00-14h30

  Vệ sinh, vận động theo nhạc

  14h30-15h15

  Ăn xế, Uống sữa, thay đồ

  15h15-16h00

  Chơi – tập

  16h00-17h00

  Trả trẻ

 • THỜI GIAN

  THỨ 2

  THỨ 3

  THỨ 4

  THỨ 5

  THỨ 6

  6h45-7h15

  Đón trẻ

  7h15-7h30

  Trò chơi vận động -Thể dục sáng: động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

  §  Hô hấp:Hít vào, thở ra.

  §  Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên/ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực

  §  Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước/ Quay sang trái, sang phải/ Nghiêng người sang trái, sang phải

  §  Chân: bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên.

  §  Bật tại chỗ.

  -Vận động béo phì

  7h30-8h10

  Ăn sáng – Ăn Yaourt – Chơi tự do

  8h10-8h30

  Dạo chơi tắm nắng trong sân trường.

  8h30-8h50

  Hoạt động giờ học

  Phát triển thể chất

  Phát triển nhận thức: Toán

  Phát triển ngôn ngữ: Nghe – nói – đọc  – viết

  Phát triển nhận thức: Khám phá

  Phát triển Thẩm Mỹ: Âm nhạc – Tạo hình

  8h50-9h10

  Tổ chức trò chơi giáo dục kỹ năng sống (thứ năm hàng tuần)

  9h10-9h40

  Hoạt động ngoài trời

  9h40-10h20

  Hoạt động vui chơi góc

  10h20-10h30

  Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa

  10h30-11h30

  Ăn trưa

  11h30-14h00

  Ngủ trưa – Cô kể chuyện cho trẻ nghe, mở nhạc không lời cho trẻ ngủ.

  14h00-14h30

  Vệ sinh, vận động theo nhạc

  14h30-15h00

  Ăn xế, Uống sữa, thay đồ

  15h00-16h00

  Chơi , hoạt động theo ý thích

  16h00-17h00

  Trả trẻ

 • THỜI GIAN

  THỨ 2

  THỨ 3

  THỨ 4

  THỨ 5

  THỨ 6

  6h45-7h15

  Đón trẻ

  7h15-7h30

  Trò chơi vận động-Thể dục sáng:động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

  §  Hô hấp: hít vào, thở ra.

  §  Tay: đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay). Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).

  §  Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau./ Quay sang trái, sang phải /Nghiêng người sang trái, sang phải.

  §  Chân: Nhún chân/ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chổ/ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.

  §  Bật tại chỗ.

  -Vận động béo phì

  7h30-8h00

  Ăn sáng – Ăn Yaourt – Chơi tự do

  8h00-8h20

  Dạo chơi tắm nắng trong sân trường.

  8h30-8h50

  Hoạt động giờ học

  Phát triển thể chất

  Phát triển nhận thức: Toán

  Phát triển ngôn ngữ: Nghe – nói – đọc  – viết

  Phát triển nhận thức: Khám phá

  Phát triển Thẩm Mỹ: Âm nhạc – Tạo hình

  8h50-9h10

  Tổ chức trò chơi giáo dục kỹ năng sống (thứ tư hàng tuần)

  9h10-9h40

  Hoạt động ngoài trời

  9h40-10h20

  Hoạt động vui chơi góc

  10h20-10h30

  Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa

  10h30-11h30

  Ăn trưa

  11h30-14h00

  Ngủ trưa – Cô kể chuyện cho trẻ nghe, mở nhạc không lời cho trẻ ngủ.

  14h00-14h30

  Vệ sinh, vận động theo nhạc

  14h30-15h00

  Ăn xế, Uống sữa, thay đồ

  15h00-16h00

  Chơi , hoạt động theo ý thích

  16h00-17h00

  Trả trẻ

 • THỜI GIAN

  THỨ 2

  THỨ 3

  THỨ 4

  THỨ 5

  THỨ 6

  6h45-7h15

  Đón trẻ

  7h15-7h30

  Trò chơi vận động-Thể dục sáng: Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

  §  Hô hấp: hít vào, thở ra.

  §  Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân)/ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.

  §  Lưng, bụng, lườn: ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái/ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc 2 tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái/ Nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.

  §  Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau/ Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang.

  §  Bật tại chỗ.

  -Vận động béo phì

  7h30-8h00

  Ăn sáng – Ăn Yaourt – Chơi tự do

  8h00-8h15

  Dạo chơi tắm nắng trong sân trường.

  8h15-8h45

  Hoạt động giờ học

  Phát triển thể chất

  Phát triển nhận thức: Toán

  Phát triển ngôn ngữ: Làm quen chữ viết

  Phát triển nhận thức: Khám phá

  Phát triển Thẩm Mỹ: Âm nhạc – Tạo hình

  8h45-9h15

  Tổ chức trò chơi giáo dục kỹ năng sống (thứ hai hàng tuần)

  9h15-9h40

  Hoạt động ngoài trời

  9h40-10h20

  Hoạt động vui chơi góc

  10h20-10h30

  Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa

  10h30-11h30

  Ăn trưa

  11h30-14h00

  Ngủ trưa – Cô kể chuyện cho trẻ nghe, mở nhạc không lời cho trẻ ngủ.

  14h00-14h30

  Vệ sinh, vận động theo nhạc

  14h30-15h00

  Ăn xế, Uống sữa, thay đồ

  15h00-16h00

  Chơi , hoạt động theo ý thích

  16h00-17h00

  Trả trẻ

 • LỊCH HỌC PHÒNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

  NĂM HỌC 2019-2020 

   

  GIỜ/ LỚP

  THỨ 2

  THỨ 3

  THỨ 4

  THỨ 5

  THỨ 6

  8g  –   8g30

  CHỒI 3

  LÁ 2

  CHÔI 2

  CHỒI 1

  LÁ 1

  8g30- 9g00

   

  15g-16g00

  ĐÀN ORGAN

         

   

  LỊCH PHÒNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC

  GIỜ / LỚP

  THỨ 2

  THỨ 3

  THỨ 4

  THỨ 5

   SÁNG THỨ 6

  CHIỀU THỨ 6

  8g00-8g30

         

  CHỒI 3

  LÁ 1

  ( 14g30-15g)

  8g30-9g00

           

  LÁ 2

  ( 15g-15g30)

  9g00-9g30

             

  9g30-10g00

  CHỒI 1

  LÁ 1

  LÁ 2

   

  CHỒI 2

   

   

  LỊCH PHÒNG VI TÍNH

  GIỜ /LỚP

  THỨ 2

  THỨ 3

  THỨ 4

  THỨ 5

  THỨ 6

  8g00-8g30

  LÁ 2

  LÁ 1

   

  CHỒI 3

  CHỒI 2

  8g30-8g 45

  8g45-9g00

   

  MẦM 1

  MÂM 2

   

  CHỒI 1

   

  LỊCH PHÒNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

  GIỜ / LỚP

  THỨ 2

  THỨ 3

  THỨ 4

  THỨ 5

   SÁNG THỨ 6

  8g00-8g30

  CHỒI 1

  CHỒI 2

  LÁ 1

  LÁ 2

  CHỒI 3

  8g30-9g00

  THỎ NGỌC

  GẤU BÔNG

     

  MÂM 2

  9g00-9g30

  MẦM 1

         

   

Phản hồi của bạn